Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1768 / 59 trang
1 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cấp xã
2 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Cấp xã
3 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Cấp xã
4 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Cấp xã
5 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Cấp xã
6 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp xã
7 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp xã
8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Cấp xã
9 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Cấp xã
10 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Cấp xã
11 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Cấp xã
12 Thủ tục iải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Cấp xã
13 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp xã
14 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp xã
15 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp xã
16 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã
17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã
18 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp xã
19 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Cấp xã
20 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Cấp xã
21 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp xã
22 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp xã
23 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp xã
24 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp xã
25 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Cấp xã
26 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Cấp xã
27 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Cấp xã
28 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp xã
29 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp xã
30 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp xã