select
select
select
  
Tổng số 990 thủ tục Xuất Excel
#Tên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sởThư viện
2 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa và Thông tinVăn hóa cơ sở
3 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa và Thông tinVăn hóa cơ sở
4 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Phòng Văn hóa và Thông tinVăn hóa cơ sở
5 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Phòng Văn hóa và Thông tinVăn hóa cơ sở
6 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Phòng Văn hóa và Thông tinVăn hóa cơ sở
7 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Chi cục Đường thủy nội địaĐường thủy nội địa
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Chi cục Đường thủy nội địaĐường thủy nội địa
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Ủy ban nhân dân cấp huyệnĐường thủy nội địa
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Chi cục Đường thủy nội địaĐường thủy nội địa
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Chi cục Đường thủy nội địaĐường thủy nội địa
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Chi cục Đường thủy nội địaĐường thủy nội địa
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Chi cục Đường thủy nội địaĐường thủy nội địa
14 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Chi cục Đường thủy nội địaĐường thủy nội địa
15 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Chi cục Đường thủy nội địaĐường thủy nội địa
16 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Tài nguyên và Môi trườngĐịa chất và khoáng sản
17 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
18 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
19 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
20 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, Phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
21 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
22 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
23 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
24 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
25 Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
26 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
27 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
28 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
29 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
30 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
1 - 30 trong tổng số 990Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                            >>>