Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1717 / 58 trang
1 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
2 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
5 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
7 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Cấp huyện
8 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
9 Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
10 Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
11 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
12 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
13 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
14 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
15 giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
16 tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
17 thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
18 xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện
19 quỹ tự giải thể Cấp huyện
20 đổi tên quỹ Cấp huyện
21 hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Cấp huyện
22 cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bi tạm đình chỉ hoạt động Cấp huyện
23 cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lễ quỹ Cấp huyện
24 thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Cấp huyện
25 công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện
26 công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện
27 cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp huyện
28 báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Cấp huyện
29 Hội tự giải thể Cấp huyện
30 đổi tên Hội Cấp huyện