Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1717 / 58 trang
271 Đóng dấu búa kiểm lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
272 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Sở Nông nghiệp và PTNT
273 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Sở Nông nghiệp và PTNT
274 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) Sở Nông nghiệp và PTNT
275 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường Sở Nông nghiệp và PTNT
276 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm) Sở Nông nghiệp và PTNT
277 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; Lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu; Lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các Sở Nông nghiệp và PTNT
278 Giao nộp gấu cho nhà nước Sở Nông nghiệp và PTNT
279 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Sở Nông nghiệp và PTNT
280 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES Sở Nông nghiệp và PTNT
281 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
282 Cấp chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con Sở Nông nghiệp và PTNT
283 Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống Sở Nông nghiệp và PTNT
284 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp
285 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp
286 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
287 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp
288 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
289 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
290 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp
291 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
292 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Sở Tư Pháp
293 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
294 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
295 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
296 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư Pháp
297 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư Pháp
298 Công chứng hợp đồng ủy quyền Sở Tư Pháp
299 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Sở Tư Pháp
300 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Sở Tư Pháp