Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1765 / 59 trang
271 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp xã
272 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp xã
273 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã
274 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã
275 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp xã
276 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Cấp xã
277 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Cấp xã
278 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp xã
279 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp xã
280 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp xã
281 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp xã
282 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Cấp xã
283 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Cấp xã
284 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Cấp xã
285 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp xã
286 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp xã
287 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp xã
288 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây p Cấp xã
289 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp xã
290 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp xã
291 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Cấp xã
292 Thủ tục bầu hòa giải viên Cấp xã
293 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp xã
294 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã
295 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã
296 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp xã
297 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp xã
298 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp xã
299 Thủ tục đăng ký lại khai tử Cấp xã
300 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Cấp xã