Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1764 / 59 trang
271 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp xã
272 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Cấp xã
273 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Cấp xã
274 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp xã
275 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp xã
276 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp xã
277 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp xã
278 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Cấp xã
279 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Cấp xã
280 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Cấp xã
281 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp xã
282 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp xã
283 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp xã
284 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây p Cấp xã
285 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp xã
286 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp xã
287 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Cấp xã
288 Thủ tục bầu hòa giải viên Cấp xã
289 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp xã
290 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã
291 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã
292 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp xã
293 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp xã
294 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp xã
295 Thủ tục đăng ký lại khai tử Cấp xã
296 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Cấp xã
297 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp xã
298 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp xã
299 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp xã
300 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp xã