Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
301 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư Pháp
302 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư Pháp
303 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Tư Pháp
304 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp
305 Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
306 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
307 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
308 Thay đổi Giấy đăng ký tham gia Trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Sở Tư Pháp
309 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư Pháp
310 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Cấp xã
311 Giảm 50% cho các đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
312 Miễn 100% cho các đối tƣợng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
313 Giảm 50% cho các đối tƣợng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cấp xã
314 Miễn 100% cho các đối tƣợng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cấp xã
315 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính
316 Thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Cấp xã
317 Nhà thầu tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu. Cấp xã
318 Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu (HSMT) vẫn có thể nộp HSDT Cấp xã
319 Gửi thư chấp thuận hồ sơ dự thầu (HSDT) và trao hợp đồng Cấp xã
320 Thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư
321 Nhà thầu tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư
322 Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mua thầu (HSMT) vẫn có thể nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) Sở Kế hoạch và Đầu tư
323 Gửi thư chấp thuận hồ sơ dự thầu (HSDT) và trao hợp đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư
324 Thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Cấp huyện
325 Nhà thầu tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu. Cấp huyện
326 Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mua thầu (HSMT) vẫn có thể nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) Cấp huyện
327 Gửi thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu (HSDT) và trao hợp đồng Cấp huyện
328 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (Trường hợp giấy phép lái xe bị hư hỏng; hết hạn;người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đối với nữ; năm sinh, tên đệm trên giấy phép lái xe sai lệch với chưng minh nhân Sở Giao thông - Vận tải
329 Ra quyết định danh sách các hộ gia đình, cá nhân tái định cư được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng
330 Thẩm định, phê duyệt phương án và giá mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng