Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1706 / 57 trang
301 Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương
302 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công thương
303 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Sở Công thương
304 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công thương
305 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Sở Công thương
306 Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Sở Công thương
307 Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công thương
308 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công thương
309 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Sở Công thương
310 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Sở Công thương
311 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (có quy mô dưới 03 triệu lít/năm). Sở Công thương
312 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (có quy mô dưới 03 triệu lít/năm). Sở Công thương
313 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Sở Công thương
314 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm) Sở Công thương
315 Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triễn lãm (sản phẩm động vật vận chuyển trong nước). Sở Nông nghiệp và PTNT
316 Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triễn lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước). Sở Nông nghiệp và PTNT
317 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
318 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (đăng ký kiểm tra lại do cơ sở đã được kiểm tra nhưng chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoặc cơ sở bị đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận nhưng sau đó đã khắc phục xong sai lỗi). Sở Nông nghiệp và PTNT
319 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản lần đầu hoặc khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh. Sở Nông nghiệp và PTNT
320 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản vận chuyển trong nước Sở Nông nghiệp và PTNT
321 Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT
322 Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT
323 Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT
324 Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT
325 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông. Sở Nông nghiệp và PTNT
326 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
327 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
328 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
329 Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn Sở Nông nghiệp và PTNT
330 Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn Sở Nông nghiệp và PTNT