Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
31 Giải quyết tố cáo Cấp huyện
32 Tiếp dân Cấp huyện
33 Giải quyết khiếu nại lần 2 Cấp huyện
34 Giải quyết khiếu nại lần 1 Cấp huyện
35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao Cấp huyện
36 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường Cấp huyện
37 Xác nhận giấy cam kết bảo vệ môi trường. Cấp huyện
38 Cấp phép khai thác tận thu Tài nguyên khóang sản sét Cấp huyện
39 Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp huyện
40 Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động BTS2 Cấp huyện
41 Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Cấp huyện
42 Chuyển nhượng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu Sở Thông tin và Truyền thông
43 Đăng ký sử dụng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu. Sở Thông tin và Truyền thông
44 Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
45 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Sở Thông tin và Truyền thông
46 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông
47 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông
48 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông
49 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
50 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
51 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông
52 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
53 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
54 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông
55 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
56 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông
57 Phát hành thông cáo báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
58 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông
59 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông
60 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông