Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1706 / 57 trang
31 Cấp bản sao trích lục hộ tịch. Cấp huyện
32 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
33 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
34 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp huyện
35 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
36 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Cấp huyện
37 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cấp huyện
38 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện
39 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp huyện
40 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
41 Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
42 Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
43 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
44 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
45 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
46 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
47 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
48 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện
49 Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Cấp huyện
50 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp huyện
51 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. Cấp huyện
52 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp huyện
53 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp huyện
54 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Cấp huyện
55 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Cấp huyện
56 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Cấp huyện
57 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp huyện
58 Thủ tục cấp giấy giới thiệu người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp huyện
59 Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện
60 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện