Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
61 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông
62 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông
63 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
64 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông
65 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông
66 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông
67 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4). Sở Thông tin và Truyền thông
68 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông
69 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3,G4 trên mạng cho công cộng. Sở Thông tin và Truyền thông
70 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông
71 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông
72 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông
73 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông
74 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông
75 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông
76 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông
77 Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông
78 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông
79 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông Internet Sở Thông tin và Truyền thông
80 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông
81 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
82 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông
83 Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông
84 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
85 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
86 Công nhận gia đình văn hóa Cấp xã
87 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Cấp xã
88 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp xã
89 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị mất, rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy. Sở Tư Pháp
90 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư Pháp