Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1764 / 59 trang
61 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
62 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
63 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
64 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
65 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
66 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
67 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học & Công nghệ
68 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
69 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
70 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
71 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
72 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
73 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
74 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Cấp huyện
75 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
76 Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
77 Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp huyện
78 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
79 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
80 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
81 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện
82 giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
83 tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
84 thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
85 xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện
86 quỹ tự giải thể Cấp huyện
87 đổi tên quỹ Cấp huyện
88 hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Cấp huyện
89 cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bi tạm đình chỉ hoạt động Cấp huyện
90 cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lễ quỹ Cấp huyện