Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1717 / 58 trang
61 Tiếp dân Cấp huyện
62 Giải quyết khiếu nại lần 2 Cấp huyện
63 Giải quyết khiếu nại lần 1 Cấp huyện
64 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao Cấp huyện
65 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường Cấp huyện
66 Xác nhận giấy cam kết bảo vệ môi trường. Cấp huyện
67 Cấp phép khai thác tận thu Tài nguyên khóang sản sét Cấp huyện
68 Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp huyện
69 Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động BTS2 Cấp huyện
70 Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Cấp huyện
71 Chuyển nhượng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu Sở Thông tin và Truyền thông
72 Đăng ký sử dụng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu. Sở Thông tin và Truyền thông
73 Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
74 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Sở Thông tin và Truyền thông
75 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông
76 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông
77 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông
78 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
79 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
80 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông
81 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
82 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
83 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông
84 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
85 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông
86 Phát hành thông cáo báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
87 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông
88 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông
89 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông
90 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông