Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1706 / 57 trang
61 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã
62 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Cấp xã
63 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp xã
64 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Cấp xã
65 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp xã
66 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp xã
67 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Cấp xã
68 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Cấp xã
69 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Cấp xã
70 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Cấp xã
71 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. Cấp xã
72 Thủ tục giảm 50% cho các đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cấp xã
73 Thủ tục miễn 100% cho các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cấp xã
74 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cấp xã
75 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Cấp xã
76 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Cấp xã
77 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Cấp xã
78 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Cấp xã
79 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp xã
80 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp xã
81 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Cấp xã
82 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Cấp xã
83 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Cấp xã
84 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Cấp xã
85 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp xã
86 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp xã
87 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp xã
88 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã
89 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã
90 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp xã