Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
91 Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư Pháp
92 Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài /Chi nhánh của Trung tâm trọng tài Sở Tư Pháp
93 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
94 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
95 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
96 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
97 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
98 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
99 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy Cấp huyện
100 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Cấp huyện
101 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Cấp huyện
102 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Cấp huyện
103 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp huyện
104 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp huyện
105 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cấp huyện
106 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp huyện
107 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp huyện
108 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp huyện
109 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp huyện
110 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp huyện
111 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp huyện
112 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp huyện
113 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp huyện
114 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Cấp huyện
115 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp huyện
116 Cấp bản sao trích lục hộ tịch. Cấp huyện
117 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
118 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
119 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp huyện
120 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện