Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
121 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Cấp huyện
122 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cấp huyện
123 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện
124 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp huyện
125 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
126 Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
127 Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
128 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
129 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
130 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
131 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
132 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
133 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện
134 Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Cấp huyện
135 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp huyện
136 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. Cấp huyện
137 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp huyện
138 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp huyện
139 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Cấp huyện
140 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Cấp huyện
141 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Cấp huyện
142 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp huyện
143 Thủ tục cấp giấy giới thiệu người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp huyện
144 Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện
145 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện
146 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã
147 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Cấp xã
148 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp xã
149 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Cấp xã
150 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp xã