Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1765 / 59 trang
121 tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp huyện
122 tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp huyện
123 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp huyện
124 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
125 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
126 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
127 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
128 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
129 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
130 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện
131 Xử lý đơn thư Cấp huyện
132 Giải quyết tố cáo Cấp huyện
133 Tiếp dân Cấp huyện
134 Giải quyết khiếu nại lần 2 Cấp huyện
135 Giải quyết khiếu nại lần 1 Cấp huyện
136 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao Cấp huyện
137 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường Cấp huyện
138 Xác nhận giấy cam kết bảo vệ môi trường. Cấp huyện
139 Cấp phép khai thác tận thu Tài nguyên khóang sản sét Cấp huyện
140 Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp huyện
141 Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động BTS2 Cấp huyện
142 Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Cấp huyện
143 Chuyển nhượng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu Sở Thông tin và Truyền thông
144 Đăng ký sử dụng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu. Sở Thông tin và Truyền thông
145 Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
146 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Sở Thông tin và Truyền thông
147 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông
148 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông
149 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông
150 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông