Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1764 / 59 trang
121 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
122 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
123 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
124 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
125 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện
126 Xử lý đơn thư Cấp huyện
127 Giải quyết tố cáo Cấp huyện
128 Tiếp dân Cấp huyện
129 Giải quyết khiếu nại lần 2 Cấp huyện
130 Giải quyết khiếu nại lần 1 Cấp huyện
131 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao Cấp huyện
132 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường Cấp huyện
133 Xác nhận giấy cam kết bảo vệ môi trường. Cấp huyện
134 Cấp phép khai thác tận thu Tài nguyên khóang sản sét Cấp huyện
135 Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp huyện
136 Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động BTS2 Cấp huyện
137 Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Cấp huyện
138 Chuyển nhượng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu Sở Thông tin và Truyền thông
139 Đăng ký sử dụng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu. Sở Thông tin và Truyền thông
140 Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
141 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Sở Thông tin và Truyền thông
142 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông
143 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông
144 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông
145 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
146 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
147 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông
148 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
149 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
150 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông