Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1765 / 59 trang
151 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
152 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông
153 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
154 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
155 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông
156 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông
157 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông
158 Phát hành thông cáo báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
159 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông
160 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông
161 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông
162 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông
163 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông
164 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
165 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông
166 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông
167 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông
168 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4). Sở Thông tin và Truyền thông
169 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông
170 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3,G4 trên mạng cho công cộng. Sở Thông tin và Truyền thông
171 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông
172 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông
173 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông
174 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông
175 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông
176 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông
177 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông
178 Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông
179 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông
180 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông Internet Sở Thông tin và Truyền thông