Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1717 / 58 trang
151 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cấp huyện
152 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện
153 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp huyện
154 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
155 Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
156 Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
157 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
158 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
159 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
160 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
161 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
162 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện
163 Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Cấp huyện
164 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp huyện
165 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. Cấp huyện
166 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp huyện
167 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp huyện
168 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Cấp huyện
169 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Cấp huyện
170 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Cấp huyện
171 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp huyện
172 Thủ tục cấp giấy giới thiệu người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp huyện
173 Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện
174 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện
175 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã
176 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Cấp xã
177 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp xã
178 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Cấp xã
179 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp xã
180 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp xã