Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1706 / 57 trang
151 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Sở Tư Pháp
152 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư Pháp
153 cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư Pháp
154 cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Sở Tư Pháp
155 cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư Pháp
156 Cấp giấy phép vận chuyển gấu Sở Nông nghiệp và PTNT
157 Đóng dấu búa kiểm lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
158 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Sở Nông nghiệp và PTNT
159 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Sở Nông nghiệp và PTNT
160 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) Sở Nông nghiệp và PTNT
161 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường Sở Nông nghiệp và PTNT
162 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm) Sở Nông nghiệp và PTNT
163 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; Lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu; Lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các Sở Nông nghiệp và PTNT
164 Giao nộp gấu cho nhà nước Sở Nông nghiệp và PTNT
165 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Sở Nông nghiệp và PTNT
166 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES Sở Nông nghiệp và PTNT
167 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
168 Cấp chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con Sở Nông nghiệp và PTNT
169 Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống Sở Nông nghiệp và PTNT
170 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp
171 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp
172 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
173 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp
174 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
175 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
176 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp
177 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
178 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Sở Tư Pháp
179 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
180 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp