Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
181 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp xã
182 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Cấp xã
183 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Cấp xã
184 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Cấp xã
185 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp xã
186 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp xã
187 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp xã
188 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây p Cấp xã
189 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp xã
190 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp xã
191 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Cấp xã
192 Thủ tục bầu hòa giải viên Cấp xã
193 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp xã
194 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã
195 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp xã
196 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp xã
197 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp xã
198 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp xã
199 Thủ tục đăng ký lại khai tử Cấp xã
200 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Cấp xã
201 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp xã
202 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp xã
203 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp xã
204 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp xã
205 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Cấp xã
206 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Cấp xã
207 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp xã
208 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp xã
209 Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
210 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp xã