Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1765 / 59 trang
181 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông
182 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
183 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông
184 Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông
185 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
186 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
187 Công nhận gia đình văn hóa Cấp xã
188 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Cấp xã
189 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp xã
190 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị mất, rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy. Sở Tư Pháp
191 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư Pháp
192 Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư Pháp
193 Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài /Chi nhánh của Trung tâm trọng tài Sở Tư Pháp
194 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
195 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
196 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
197 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
198 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
199 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
200 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy Cấp huyện
201 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Cấp huyện
202 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Cấp huyện
203 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp huyện
204 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp huyện
205 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cấp huyện
206 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp huyện
207 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp huyện
208 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp huyện
209 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp huyện
210 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp huyện