Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1765 / 59 trang
211 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp huyện
212 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp huyện
213 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp huyện
214 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Cấp huyện
215 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp huyện
216 Cấp bản sao trích lục hộ tịch. Cấp huyện
217 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
218 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
219 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp huyện
220 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
221 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Cấp huyện
222 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cấp huyện
223 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện
224 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp huyện
225 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
226 Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
227 Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
228 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
229 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
230 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
231 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
232 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện
233 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện
234 Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Cấp huyện
235 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp huyện
236 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. Cấp huyện
237 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp huyện
238 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp huyện
239 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Cấp huyện
240 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Cấp huyện