Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1765 / 59 trang
241 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Cấp huyện
242 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp huyện
243 Thủ tục cấp giấy giới thiệu người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp huyện
244 Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện
245 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện
246 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã
247 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Cấp xã
248 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp xã
249 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Cấp xã
250 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp xã
251 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp xã
252 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Cấp xã
253 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Cấp xã
254 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Cấp xã
255 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Cấp xã
256 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. Cấp xã
257 Thủ tục giảm 50% cho các đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cấp xã
258 Thủ tục miễn 100% cho các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cấp xã
259 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cấp xã
260 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Cấp xã
261 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Cấp xã
262 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Cấp xã
263 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Cấp xã
264 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp xã
265 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp xã
266 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Cấp xã
267 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Cấp xã
268 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Cấp xã
269 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Cấp xã
270 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp xã