Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1688 / 57 trang
241 Cấp giấy phép vận chuyển gấu Sở Nông nghiệp và PTNT
242 Đóng dấu búa kiểm lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
243 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Sở Nông nghiệp và PTNT
244 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Sở Nông nghiệp và PTNT
245 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) Sở Nông nghiệp và PTNT
246 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường Sở Nông nghiệp và PTNT
247 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm) Sở Nông nghiệp và PTNT
248 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; Lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu; Lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các Sở Nông nghiệp và PTNT
249 Giao nộp gấu cho nhà nước Sở Nông nghiệp và PTNT
250 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Sở Nông nghiệp và PTNT
251 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES Sở Nông nghiệp và PTNT
252 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
253 Cấp chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con Sở Nông nghiệp và PTNT
254 Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống Sở Nông nghiệp và PTNT
255 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp
256 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Sở Tư Pháp
257 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
258 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp
259 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
260 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
261 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp
262 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
263 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Sở Tư Pháp
264 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
265 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
266 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp
267 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư Pháp
268 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư Pháp
269 Công chứng hợp đồng ủy quyền Sở Tư Pháp
270 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Sở Tư Pháp