Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1706 / 57 trang
241 Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mua thầu (HSMT) vẫn có thể nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) Cấp huyện
242 Gửi thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu (HSDT) và trao hợp đồng Cấp huyện
243 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (Trường hợp giấy phép lái xe bị hư hỏng; hết hạn;người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đối với nữ; năm sinh, tên đệm trên giấy phép lái xe sai lệch với chưng minh nhân Sở Giao thông - Vận tải
244 Ra quyết định danh sách các hộ gia đình, cá nhân tái định cư được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng
245 Thẩm định, phê duyệt phương án và giá mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng
246 Thẩm định, phê duyệt dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng
247 Lựa chọn Chủ đầu tư dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư được đầu tư bằng vốn ngân sách Trung ương và địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng
248 Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng
249 Thẩm định, phê duyệt dự án khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư phục vụ dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng
250 Lựa chọn Chủ đầu tư dự án khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư phục vụ dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng
251 Thẩm định, phê duyệt dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Cấp huyện
252 Chuyển tiếp bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện Sở Y tế
253 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Sở Y tế
254 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong trường hợp mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động Sở Y tế
255 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động Sở Y tế
256 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Sở Y tế
257 Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện Sở Y tế
258 Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Sở Y tế
259 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế
260 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế
261 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm [Đối với nguồn vốn do ngân sách cấp huyện, thị, thành (sau đây gọi tắt là huyện), xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) quản lý]. Cấp huyện
262 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm (Đối với nguồn vốn do cấp tỉnh thực hiện). Sở Tài chính
263 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Sở Tài chính
264 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Sở Tài chính
265 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính. Sở Tài chính
266 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi đăng ký tại Sở Tài chính. Sở Tài chính
267 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Sở Y tế
268 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Sở Y tế
269 Thủ tục duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế
270 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SHCN). Sở Khoa học & Công nghệ