Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân nhân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải xuất trình hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh để đối chiếu.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Ÿ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn (hoặc biên nhận) giao cho người nộp.

Ÿ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho giao cho người nộp hồ sơ bổ sung thêm hoặc làm lại cho đầy đủ, hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân nhân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

+ Khi đến nhận kết quả người nhận phải nộp lại giấy hẹn (hoặc biên nhận) khi nộp hồ sơ cho cán bộ trả kết quả.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian nhận và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản chính Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh;

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ (trường hợp mất phải làm đơn cớ mất có xác nhận của chính quyền địa phương);

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 35 000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKH, ngày 13/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Điều kiện được nộp hồ sơ: Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi có năng lực pháp luật và  năng lực hành vi dân sự đầy đủ, các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh;

+ Nộp lệ phí theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2006/QH, ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ quy định về đăng ký kinh doanh;

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH, ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của chính phủ về đăng ký kinh doanh;

+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH, ngày 13/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.