select
select
select
  
Tổng số 907 thủ tục Xuất Excel
#Tên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và Đào tạo
6 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội VụTổ chức bộ máy nhà nước
9 Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội VụTổ chức bộ máy nhà nước
10 Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội VụTổ chức bộ máy nhà nước
11 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15 Sáp nhập doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập) Sở Giáo dục và Đào tạoThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
16 Hợp nhất doanh nghiệp (Thành lập mới công ty hợp nhất ) Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
17 Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
21 Giải thể doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
22 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
23 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
24 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
25 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
26 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
27 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
28 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
29 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
30 Bán doanh nghiệp tư nhân Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1 - 30 trong tổng số 907Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                          >>>