select
select
select
  
Tổng số 1158 thủ tục Xuất Excel
#Tên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiViệc làm
2 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Sở Y tếTrang thiết bị và công trình y tế
3 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Sở Y tếTrang thiết bị và công trình y tế
4 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tếTrang thiết bị và công trình y tế
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Sở Y tếMỹ phẩm
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tếMỹ phẩm
7 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Ủy ban nhân dân cấp xãBảo trợ xã hội
8 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Ủy ban nhân dân cấp xãBảo trợ xã hội
9 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãBảo trợ xã hội
10 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban nhân dân cấp xãBảo trợ xã hội
11 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của hợp tác xã
12 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của hợp tác xã
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của hợp tác xã
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của hợp tác xã
15 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
16 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
17 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
18 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
19 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
21 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
22 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
23 Giãn tiến độ đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
24 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
25 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
26 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
27 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
28 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
29 Chuyển nhượng dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
30 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tưĐầu tư tại Việt nam
1 - 30 trong tổng số 1158Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                                  >>>