select
select
select
  
Tổng số 2017 thủ tục
#Số quyết địnhMã - Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vựcMức độĐịa chỉ tiếp nhận
1 684/QĐ-UBND 1.002109.000.00.00.H61 - Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh• Đất đaiMức độ 3 
2 1.000105.000.00.00.H61 - Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Vĩnh Long
• Ban quản lý các KCN - Tỉnh Vĩnh Long
• Việc làmMức độ 2Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
3 323/QĐ-UBND 1.002387.000.00.00.H61 - Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL • Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh• Đầu tư tại Việt namMức độ 1Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
4 1.003319.000.00.00.H61 - Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh • Ủy ban nhân dân cấp Huyện• Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thônMức độ 3Bộ phận Một cửa cấp huyện
5 1.003327.000.00.00.H61 - Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Vĩnh Long• Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thônMức độ 1Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
6 1.003281.000.00.00.H61 - Bố trí ổn định dân cư trong huyện • Ủy ban nhân dân cấp Huyện• Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thônChưa cập nhậtBộ phận Một cửa cấp huyện
7 1.001122.000.00.00.H61 - Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh • Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh• Giám định tư phápChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
8 2.001116.000.00.00.H61 - Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng • Sở Xây dựng - Tỉnh Vĩnh Long• Quản lý chất lượng công trình xây dựngChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
9 1.000718.000.00.00.H61 - Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam • Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Vĩnh Long• Đào tạo với nước ngoàiChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
10 2017/QĐ-UBND 1.001824.000.00.00.H61 - Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế • Sở Y tế - Tỉnh Vĩnh Long• Khám bệnh, chữa bệnhChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
1 - 10 trong tổng số 2017Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                     >>>