select
select
select
  
Tổng số 974 thủ tục Xuất Excel
#Tên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Tài nguyên và Môi trườngĐịa chất và khoáng sản
2 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
3 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
4 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
5 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, Phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
6 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
7 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
8 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
9 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
10 Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
11 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
12 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
13 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
14 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
15 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
16 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
17 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
18 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
19 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Sở Tài nguyên và Môi trườngMôi trường
20 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchMỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
21 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
22 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
23 Xóa đăng ký thế chấp Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
24 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
25 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
26 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
27 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
28 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
29 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
30 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trườngĐất đai
1 - 30 trong tổng số 974Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                            >>>