DANH SÁCH TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VĨNH LONG

1. NGUYỄN TUẤN THANH

Chức danh: Giám đốc

Số điện thoại: 0917773307

2. NGUYỄN THANH PHONG

Chức danh: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 

3. LÂM HÀ MỸ DUNG

Chức danh: Chuyên viên

Số điện thoại: 0968071717

4. NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH

Chức danh: Chuyên viên

Số điện thoại: 0979200261

5. NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG

Chức danh: Chuyên viên

Số điện thoại: 0986364500

6. LÊ HỒNG NGÂN

Chức danh: Chuyên viên

Số điện thoại: 0939323449

7.  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Công thương

Số điện thoại: 0939994309

8. VŨ THỊ THANH QUYÊN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Lao động thương binh và xã hội

Số điện thoại: 0939466799

9. BÙI THỊ THÙY NGA

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ

Số điện thoại: 0979303915

10. VÕ HỒNG LĨNH

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Giáo dục và đào tạo

Số điện thoại: 0907241855

11. VÕ THANH DŨNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp

Số điện thoại: 0919083868

12. LÊ NGỌC TRANG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Nội vụ

Số điện thoại: 0933472749

13. DƯ VIỆT ANH KHÔI

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Tư pháp

Số điện thoại: 0979646464

14. PHAN VĂN THƯỞNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải

Số điện thoại: 0908787181

15. NGUYỄN HỮU QUỚI

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải

Số điện thoại: 0868924469

16. HUỲNH THỊ CẨM VÂN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số điện thoại: 0975052611

17. TRẦN VÕ NGỌC THỦY TIÊN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh

Số điện thoại: 0908369581

18. NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Y tế

Số điện thoại: 0968090979

19. DƯƠNG THỊ MỸ QUYÊN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Văn hóa thể thao và du lịch

Số điện thoại: 0939616959

20. NGUYỄN THỊ MỸ CHÂN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số điện thoại: 0939705516

21. PHÙNG THỊ HỒNG THẮM

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở xây dựng

Số điện thoại: 0389473790

22. QUANG NGUYỄN KIM YẾN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông

Số điện thoại: 0982564224

23. NGUYỄN MINH THƯ

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường

Số điện thoại: 0946666236

24. PHẠM NGỌC THU TRANG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai

Số điện thoại: 0947341212

25. NGUYỄN MINH THƯ

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường

Số điện thoại: 0946666236

26. ĐỖ THANH HỒNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Tài chính

Số điện thoại: 0939046479

27. HỒ MINH TUẤN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Công an tỉnh

Số điện thoại: 0918553856

28. LÊ HOÀNG YẾN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội

Số điện thoại: 0939723773

29. HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội

Số điện thoại: 0817878588