DANH SÁCH TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VĨNH LONG

1. NGUYỄN TUẤN THANH

Chức danh: Giám đốc

Số điện thoại: 0917773307

2. NGUYỄN THANH PHONG

Chức danh: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0919028896

3. LÂM HÀ MỸ DUNG

Chức danh: Chuyên viên TTPVHCC

Số điện thoại: 0968071717

4. NGUYỄN THẢO NGUYÊN

Chức danh: Chuyên viên TTPVHCC

Số điện thoại: 0937938883

5. NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG

Chức danh: Chuyên viên TTPVHCC + tiếp nhận hồ sơ 

Số điện thoại: 0986364500

6. LÊ HỒNG NGÂN

Chức danh: Chuyên viên TTPVHCC

Số điện thoại: 0939323449

7. NGUYỄN HẢI ÂU

Chức danh: Chuyên viên TTPVHCC

Số điện thoại: 0939691447

8. VÕ THỊ ANH XUÂN

Chức danh: Chuyên viên TTPVHCC

Số điện thoại: 0394545484

9. LÊ HỒNG NGỌC

Chức danh: Chuyên viên TTPVHCC

Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh

Số điện thoại: 0366080606

10.  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Công thương

Số điện thoại: 0939994309

11. NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Lao động thương binh và xã hội

Số điện thoại: 0347237943

12. NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ

Số điện thoại: 0914704546

13. PHẠM VŨ NINH

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Giáo dục và đào tạo

Số điện thoại: 0906894448

14. BÙI ANH THƯ

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp

Số điện thoại: 0979828962

15. NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Nội vụ

Số điện thoại: 0909317169

16. MAI QUỐC CƯỜNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Tư pháp

Số điện thoại: 0908833845

17. NGUYỄN THỊ HOA HUỆ

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải

Số điện thoại: 0946373369

18. LÊ QUANG TUẤN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải

Số điện thoại: 0898549199

19. HUỲNH THỊ CẨM VÂN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số điện thoại: 0975052611

20. NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Y tế

Số điện thoại: 0968090979

21. QUÁCH THỊ CẨM HỒNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Văn hóa thể thao và du lịch

Số điện thoại: 0939091248

22. NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số điện thoại: 0903092412

23. PHÙNG THỊ HỒNG THẮM

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở xây dựng

Số điện thoại: 0389473790

24. QUANG NGUYỄN KIM YẾN

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông

Số điện thoại: 0982564224

25. NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường

Số điện thoại: 0914179381

26. PHẠM NGỌC THU TRANG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai

Số điện thoại: 0947341212

27. ĐỖ THANH HỒNG

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Sở Tài chính

Số điện thoại: 0939046479

28. TRẦN HOÀI NAM

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Công an tỉnh

Số điện thoại: 0939883827

29. NGUYỄN THÁI HẬU

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội

Số điện thoại: 0978283702

30. HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội

Số điện thoại: 0817878588

31. PHẠM THỊ MAI THANH

Chức danh: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội

Số điện thoại: 0939367168