Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1787 / 60 trang
1 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doan Sở Khoa học & Công nghệ
2 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký/thừa nh Sở Khoa học & Công nghệ
3 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp huyện
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp huyện
5 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp huyện
6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện
8 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện
9 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp huyện
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp huyện
11 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp huyện
12 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20 Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25 Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam cho các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Th Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch