Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
Tên cơ quan: Sở Tư Pháp
Tên lĩnh vực: Tư pháp
Nội dung:

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được công bố kèm theo Quyết định số 742/QĐ-UBND, ngày 07/5/2013

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận sẽ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu chính thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 (trừ các ngày nghỉ theo quy định).    

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 22, Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trọng tài thương mại).

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động (theo Mẫu số 05/TP-TTTM, Thông tư số 12/2012/TT-BTP, ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Bản sao có chứng thực quyết định về việc cử Trưởng Chi nhánh.

b) Số lượng hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 22, Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trọng tài thương mại): 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết (theo quy định tại Khoản 3, Điều 22, Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trọng tài thương mại): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (theo Quy định tại Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trọng tài thương mại):

    a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

    b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

    c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

    d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

- Phí, lệ phí (Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013).

          + Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 1.500.000 đồng/giấy.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (theo Mẫu số 05/TP-TTTM, Thông tư số 12/2012/TT-BTP, ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trọng tài thương mại.

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP, ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.