Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 03 kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi người nộp hồ sơ theo quy định.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 01 kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 01 kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ về phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện khảo sát điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

+ Trường hợp đủ điều kiện hoạt động, thì Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động và chuyển giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Thời gian xử lý trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện hoạt động thì phòng Văn hóa và Thông tin trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện để trả hồ sơ về cho tổ chức cơ sở, cá nhân và cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh biết.

Bước 4: Trả kết quả

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính;

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện để nhận kết quả.  Khi đến nhận kết quả tổ chức, cá nhân mang theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 7 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;

Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan tiếp nhận thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo mẫu 01a/GCN và Mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT).

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 02a/ĐĐN- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013;

+ Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 02b/ĐĐN- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên. Quy định về khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng các trường học được áp dung và được hiểu như sau:

- Áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Được hiểu là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường và trung tâm.

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, cần thêm các thông tin khác như sau:

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet.

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp phải thêm các thông tin: tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50m² tại thành phố Vĩnh Long; tối thiểu 40m² tại các thị xã, thị trấn của các huyện; tối thiểu 30m² tại các xã thuộc huyện.

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy.

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.

1. Biển hiệu

a) Kích thước biển hiệu

- Biển hiệu ngang: chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

- Biển hiệu đứng: chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

b) Nội dung ghi trên biển hiệu

- Biển hiệu “điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm: tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, phải bổ sung thêm nội dung “Đại lý Internet” trên biển hiệu.

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, phải bổ sung thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng, tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp” trên biển hiệu.

2. Kích thước bảng nội quy

Kích thước bảng nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử là 1m x 1,2m và phải được niêm yết công khai ở nơi mọi người dễ nhận thấy.

3. Nội dung bảng nội quy

Các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại Điều 10; quyền và nghĩa vụ của người chơi quy định tại Điều 37 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

* Theo quy định tại điều 5 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014

Diện tích sử dụng cho mỗi một máy tính tối thiểu là 1m² và tổng diện tích các phòng máy quy định như sau:

- Tổng diện tích các phòng máy của mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu đạt 50m² tại thành phố Vĩnh Long.

- Tổng diện tích các phòng máy của mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu đạt 40m² tại thị xã Bình Minh, thị trấn của các huyện.

- Tổng diện tích các phòng máy của mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu đạt 30m² tại các xã thuộc huyện.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viễn thông năm 2009;

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

+ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTTgày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

+ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.