Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 03 kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi người nộp hồ sơ theo quy định.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 01 kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 01 kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

Bước 4: Trả kết quả

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính;

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện để nhận kết quả.  Khi đến nhận kết quả tổ chức, cá nhân mang theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận.

- Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Mẫu số 06a/ĐĐN hoặc Mẫu số 06b/ĐĐN

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan tiếp nhận thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06a/ĐĐN- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013

+ Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06b/ĐĐN- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viễn thông năm 2009;

+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

+ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

+ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.