Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)
Tên cơ quan: Cấp huyện
Tên lĩnh vực: Cấp huyện
Nội dung:

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu đủ thì lưu giữ để theo dõi quản lý. Chưa đủ thì hướng dẫn tổ chức/ cá nhân làm lại.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Nếu đủ thì lưu giữ để theo dõi quản lý. Chưa đủ thì điện thoại cho họ để hướng dẫn tổ chức/ cá nhân làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tết nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan để quản lý.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 17 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.