Tra cứu quyết định công bố

select
select
select
#Số quyết địnhNgày quyết địnhTrích yếuCơ quan thực hiệnLĩnh vựcFile đính kèm
1 2409/QĐ-UBND11/09/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường • Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Vĩnh Long
• Ủy ban nhân dân cấp xã
• Ủy ban nhân dân cấp Huyện
• Chi cục Bảo vệ Môi trường - Tỉnh Vĩnh Long
• Môi trường
2 2370/QĐ-UBND08/09/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long • Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Vĩnh Long
• Báo chí
• Xuất Bản, In và Phát hành
• Bưu chính
• Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 2302/QĐ-UBND31/08/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
• Sở Xây dựng - Tỉnh Vĩnh Long
• Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
4 2189/QĐ-UBND24/08/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực An toàn thực phẩm, Khoa học công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long • Sở Công Thương - Tỉnh Vĩnh Long
• Ủy ban nhân dân cấp Huyện
• Khoa học, công nghệ
• An toàn thực phẩm
5 2172/QĐ-UBND20/08/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long • Sở Tư pháp - Tỉnh Vĩnh Long
• Quản tài viên
• Bán đấu giá tài sản
6 2114/QĐ-UBND17/08/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long • Sở Tư pháp - Tỉnh Vĩnh Long
• Luật sư
• Tư vấn pháp luật
7 2038/QĐ-UBND11/08/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Vĩnh Long
• Đường bộ
8 2027/QĐ-UBND11/08/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long • Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Tỉnh Vĩnh Long
• Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
9 2006/QĐ-UBND06/08/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long • Phòng Tài nguyên Môi trường
• Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Vĩnh Long
• Chính sách Thuế
10 1964/QĐ-UBND03/08/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
• Sở Công Thương - Tỉnh Vĩnh Long
• Công nghiệp địa phương
• Kinh doanh khí
• Lưu thông hàng hóa trong nước
• Thương mại quốc tế
• Công nghiệp nặng
• Hóa chất
• Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
• Điện
• Xúc tiến thương mại
• Quản lý Cạnh tranh
• Giám định thương mại
11 1949/QĐ-UBND31/07/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long • Ủy ban nhân dân cấp xã
• Giáo dục mầm non
12 1847/QĐ-UBND22/07/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Vĩnh Long
• Đường thủy nội địa
13 1724/QĐ-UBND10/07/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long • Văn phòng UBND tỉnh - Tỉnh Vĩnh Long
• Hội nghị, hội thảo quốc tế
14 1665/QĐ-UBND01/07/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp • Tổ chức hành nghề công chứng
• Chứng thực
15 1591/QĐ-UBND26/06/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long • Sở Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Vĩnh Long
• Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Tỉnh Vĩnh Long
• Hoạt động khoa học và công nghệ
• Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
• Quản lý công sản
16 1590/QĐ-UBND26/06/2020Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Vĩnh Long
• Đường bộ
17 1507/QĐ-UBND17/06/2020V/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Vĩnh Long • Sở Y tế - Tỉnh Vĩnh Long
• Y tế Dự phòng
• Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
• Dược phẩm
18 1504/QĐ-UBND16/06/2020Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long • Ủy ban nhân dân cấp xã
• Chứng thực
19 1503/QĐ-UBND16/06/2020Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long • Phòng Tư pháp - Tỉnh Vĩnh Long
• Phòng Tư pháp - Tỉnh Vĩnh Long
• Chứng thực
20 1502/QĐ-UBND16/06/2020Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long • Sở Tư pháp - Tỉnh Vĩnh Long
• Bộ Tư pháp
• Quốc tịch
21 1043/QĐ-UBND29/04/2020Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long • Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
• Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
22 922/QĐ-UBND15/04/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
• Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội
• Giáo dục nghề nghiệp
23 921/QĐ-UBND15/04/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
• Giáo dục nghề nghiệp
24 853/QĐ-UBND03/04/2020Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Vĩnh Long
• Đường bộ
25 Quyết định số 528/QĐ-UBND21/02/2020Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long • Ủy ban nhân dân cấp xã
• Thư viện
26 110/QĐ-UBND15/01/2020Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long • Ủy ban nhân dân cấp xã
• Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
27 3192/QĐ-UBND24/12/2019Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
• Ủy ban nhân dân cấp Huyện
• Tổ chức phi chính phủ
• Lao động
28 2967/QĐ-UBND29/11/2019Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long • Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
• Sở Y tế - Tỉnh Vĩnh Long
• Sở Y tế
• Cơ sở điều trị Methadone
• Y tế Dự phòng
29 2868/QĐ-UBND14/11/2019Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long • Sở Nội vụ
• Công chức, viên chức
30 2841/QĐ-UBND11/11/2019Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long • Văn phòng Ủy ban nhân dân - tỉnh Hòa Bình
• Tôn giáo Chính phủ
1 - 30 trong tổng số 146Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5>>>