Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1811 / 61 trang
1 Xóa đăng ký phương tiện Cấp huyện
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp huyện
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Cấp huyện
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp huyện
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp huyện
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Cấp huyện
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp huyện
8 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Cấp huyện
9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp huyện
10 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp huyện
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp huyện
12 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp huyện
13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện
14 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện
15 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện
16 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp huyện
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Cấp huyện
18 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Cấp huyện
19 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Cấp huyện
20 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Cấp huyện
21 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Cấp huyện
22 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp huyện
23 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp huyện
24 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp huyện
25 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp huyện
26 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp huyện
27 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Cấp huyện
28 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp huyện
29 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp huyện
30 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp huyện