Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1797 / 60 trang
31 Công nhận danh hiệu “ Thôn văn hóa”, “ Làng văn hóa”, Ấp văn hóa, “ Bản văn hóa” và tương đương Cấp huyện
32 Công nhận lần đầu“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Cấp huyện
33 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Cấp huyện
34 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Cấp huyện
35 Thủ tục cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV Cty Điện lực tỉnh Vĩnh Long
36 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Cấp huyện
37 Cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT
38 Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Sở Nông nghiệp và PTNT
39 Đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng Sở Nông nghiệp và PTNT
40 Đăng ký công nhận cây đầu dòng Sở Nông nghiệp và PTNT
41 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư
42 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư
43 Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
44 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
45 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
46 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Sở Kế hoạch và Đầu tư
47 Giải thể doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
48 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư
49 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
50 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư
51 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư
52 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư
53 Chuyển đổi công ty Sở Kế hoạch và Đầu tư
54 Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư
55 Thành lập mới công ty hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư
56 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Sở Kế hoạch và Đầu tư
57 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Sở Kế hoạch và Đầu tư
58 Bán doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư
59 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư
60 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Sở Kế hoạch và Đầu tư