Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1797 / 60 trang
151 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp huyện
152 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp huyện
153 tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp huyện
154 tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp huyện
155 tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Cấp huyện
156 tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp huyện
157 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp huyện
158 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
159 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Cấp huyện
160 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
161 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
162 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
163 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện
164 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện
165 Xử lý đơn thư Cấp huyện
166 Giải quyết tố cáo Cấp huyện
167 Tiếp dân Cấp huyện
168 Giải quyết khiếu nại lần 2 Cấp huyện
169 Giải quyết khiếu nại lần 1 Cấp huyện
170 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao Cấp huyện
171 Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường Cấp huyện
172 Xác nhận giấy cam kết bảo vệ môi trường. Cấp huyện
173 Cấp phép khai thác tận thu Tài nguyên khóang sản sét Cấp huyện
174 Gia hạn giấy phép xây dựng Cấp huyện
175 Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động BTS2 Cấp huyện
176 Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Cấp huyện
177 Chuyển nhượng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu Sở Thông tin và Truyền thông
178 Đăng ký sử dụng máy photo màu, máy in có chức năng photo màu. Sở Thông tin và Truyền thông
179 Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
180 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Sở Thông tin và Truyền thông