Danh sách thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên Cơ Quan
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1797 / 60 trang
211 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông
212 Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông
213 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông
214 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông Internet Sở Thông tin và Truyền thông
215 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông
216 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
217 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông
218 Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông
219 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
220 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
221 Công nhận gia đình văn hóa Cấp xã
222 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Cấp xã
223 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp xã
224 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị mất, rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy. Sở Tư Pháp
225 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư Pháp
226 Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư Pháp
227 Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài /Chi nhánh của Trung tâm trọng tài Sở Tư Pháp
228 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
229 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
230 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
231 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
232 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
233 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
234 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy Cấp huyện
235 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Cấp huyện
236 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Cấp huyện
237 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp huyện
238 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp huyện
239 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cấp huyện
240 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp huyện